Top
Retourformulier
Betreft Retourformulier

(
voor printversie klikRetourformlier )


Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen en voldoet aan de regels, genoemt in het Herroepingsrecht.
 
Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de aankoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)
 
Factuurnummer  ____________________________________________________________________
 
Product(en) ontvangen op dd _____________________________________________________________
 
Naam _____________________________________________________________________________
 
Adres _____________________________________________________________________________
 
Telefoon / Email: ____________________________________________________________________
 
Naam rekeninghouder: _______________________________________________________________
 
IBAN Rekeningnummer: ______________________________ 
BIC code (buitenlandse bank) __________________________
 
Reden retour: _______________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________
 
 
                           LET OP! Een artikel kan alleen geretourneed worden als:
 

  • het artikel onbeschadigd is
  • het artikel zich in de orginele verpakking bevindt en bij terugzending secuur verpakt is zodat het artikel niet kan beschadigen
  • het ingevulde retourformulier is toegevoegd aan het pakket (pakketten zonder retourformulier kunnen niet worden getraceerd / behandeld
  • het geen maatwerk betreft of het artikel niet voorzien is van een gravure
 
 
 
Datum                                                                        Handtekening
 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is